Du er ikke logget inn - Logg inn

Hjelp og guider

Pakking og emballering

Det er svært viktig å pakke godt for å hindre skader under frakt

Originaleske
Det klart beste er å sende i originaleske, da denne er skreddersydd til produktet, og sørger for best mulig beskyttelse. Er man redd for at originalesken skal få skader under frakt, kan man pakke inn denne i feks. bobleplast og gråpapir, eller legge hele originalesken i en annen pappeske.

Uten originaleske
Har man ikke originalesken, kan man sende produktet i en passende pappeske, som er litt større enn selve enheten. Emballeringen av selve enheten, før den legges i esken er viktig. Man må sørge for:

 • At det er tilstrekkelig med bobleplast, isopor el. rundt enheten(mellom enheten og eskens innside)
 • At selve enheten ikke kan komme i kontakt med eskens innside under frakten
 • At ingenting ligger løst inne i esken, og kan/vil flytte på seg under frakten.

Når enheten er emballert og ligger i esken, bruker man en pakketeip for å forsegle esken. Man teiper langsmed bretteskjøten, og for sikkerhets skyld, kan man også teipe en runde motsatt vei. Tenk på det som å teipe esken akkurat slik man setter bånd på en gave.

Emballerte konvolutter
Kan brukes for mindre enheter, men selv om konvolutten har beskyttelse i seg, bør man likevel ha litt emballasje rundt selve enheten. Feks. litt bobleplast, eller annet man har for hånden.

iMac
iMacer er ekstra utsatt under frakt pga. tyngden og konstruksjonen. Her anbefaler vi at man benytter originaleske.

Kriterier ved reklamasjon mot Apple

Hvem det gjelder for
Det er forbrukerkjøpsloven som gir anledning til å reklamere på feil/mangler på et produkt innen 5 år fra produktets kjøpsdato. Reklamasjon gjelder derfor kun for forbruker/privatperson.

Kjøpskvittering
Kopi av kjøpskvittering må legges ved enheten ved innsending. Enhetens serienummer/IMEI-nummer må stå på kvitteringen. Dersom serienummer/IMEI-nummer ikke står på kvitteringen, kan dette føres på manuelt(for hånd). Dersom kvitteringen inneholder kundenavn, må dette være en privatperson. Dersom kundenavnet på kvitteringen er et firma, vil det betraktes som et næringskjøp, og reklamasjonen vil bli avslått.

Reklamasjon gjelder ikke

 • Dersom enheten er skadet
 • Dersom det er gjort uautoriserte inngrep
 • Dersom feilen er relatert til programvare

Spesielt om batterier
Et defekt batteri kan man normalt reklamere på. Men når batteriet når et visst antall ladesykluser, regnes batteriet som oppbrukt, og dekkes da ikke. Denne grensen varierer fra modell til modell, da det benyttes ulik batteriteknologi. Se link for oversikt: http://support.apple.com/kb/ht1519

 

Deaktivere "Find my iPhone"

For iOS-enheter som innleveres til service, må følgende tjeneste være deaktivert:

 • For iPhone: Find my iPhone
 • For iPad: Find my iPad
 • For Apple Watch: Activation lock

Dette er et absolutt krav fra Apple for å muliggjøre feilsøking og reparasjon. Vi er fysisk forhindret fra å registrere service i systemet dersom denne tjenesten er påslått.

Deaktivering gjøres på følgende måte (NB: enheten må være koblet til internett når dette utføres (wifi, 3G eller 4G)):

 1. Trykk på "Innstillinger"
 2. Velg "iCloud" (øverst i listen på nyeste operativsystem)
 3. Velg riktig enhet fra listen ("denne enheten")
 4. Velg "Finn iPhone"
 5. Slå av "Finn iPhone"
 6. Tast inn passord
 7. Vent noen sekunder. Dersom den grønne bryteren slås av, og det ikke kommer noen feilmeldinger, er det utført korrekt.
 8. Ferdig :)

Dersom enheten er defekt(ikke kan brukes) eller enheten allerede er levert til verksted, bruk denne guiden.

Deaktivere "Find my iPhone" når produktet allerede er sendt til verksted

For iPhone, iPad eller iPod Touch som leveres til service, følgende tjeneste være deaktivert:

 • For iPhone: Find my iPhone
 • For iPad: Find my iPad
 • For iPod: Find my iPod

Deaktiveringen kan gjøres i innstillingene på selve produktet. Om produktet allerede er sendt til verksted, kan man selvsagt ikke lenger gjøre det på denne måten. Men det finnes en annen måte å gjøre det på, og det skal vi ta for oss her.

Du trenger:

 1. Datamaskin: (Mac eller PC) med tilgang til internett.

 2. Apple ID: Dette er en hel e-postadresse, og det er en "konto" hos Apple. Den ble antagelig lagt inn på produktet første gang du slo det på. Den er denne e-postadressen som blir brukt til å kjøpe og laste ned "apper" med. Det er viktig at du finner den Apple IDen som er i bruk på det produktet som er sendt til verksted. Eier du flere Apple-produkter(feks. iPhone og iPad), er det antagelig samme Apple ID som blir brukt på begge to. Det kan også hende at det er Apple IDen til noen andre(feks. mor/far) som er lagt inn på produktet, hvis noen andre har betalt for kjøp og nedlastinger gjort med dette produktet. Finn riktig Apple ID.

 3. Passord: Dette er passordet som hører til Apple IDen(beskrevet over). Det er dette passordet du har tastet inn ved kjøp og nedlastinger på produktet (feks. kjøp av apper).


Slik deaktiverer du tjenesten:

 1. Slå på datamaskinen og åpne nettleseren(Safari, Chrome, Explorer, Firefox, el)
 2. Gå til adressen: www.icloud.com
 3. Fyll ut Apple ID (se forklaring over)
 4. Fyll ut passord(se forklaring over)
 5. Klikk på pilen til høyre for passordet for å logge inn.
 6. Dersom innloggingsvinduet "rister" vil det si at enten Apple IDen eller passordet er feil. PS: du kan forsøke å logge inn flere ganger.

  FMIP_1.jpg


 7. Dersom du ikke har vært logget inn her tidligere, vil du få spm. om å velge tidssone. Velg dette og trykk fortsett.
 8. Klikk på det grønne ikonet med teksten "Find my iPhone"/"Finn iPhone"

  FMIP_2.jpg


 9. Klikk på "All Devices"/"Alle enheter" midt i, øverst i bildet. I listen, finn det produktet som du skal deaktivere tjenesten på(det produktet som er sendt til verksted). Under bildet av produktet, med liten, grå skrift, vil det mest sansynlig stå "Offline"/"Frakoblet". Klikk på produktet og forsett fra pkt. 10.
  (Dersom det IKKE står "Offline"/"Frakoblet" men et tidspunkt som feks. "Yesterday at 5:30 PM"/"I går kl 17:30" må du isteden: 1.Klikke på produktet i listen 2.Produktet vil åpne seg i en nytt vindu 3.Klikk på "All Devices"/"Alle enheter" en gang til for å få opp listen på nytt 4.I listen har nå produktet et grått kryss til høyre, klikk på dette 5.I boksen som kommer opp, klikk "Remove"/"Fjern" 6.Ferdig! Gå til pkt. 12.)

  FMIP_3.jpg


 10. Klikk på "Remove from Account"/"Fjern fra konto" (NB: IKKE trykk på "Erase"/"Slett")

  FMIP_4.jpg


 11. Du vil da få opp et varsel, klikk på "Remove"/"Fjern"

  FMIP_5.jpg


 12. Ferdig! Du har nå deaktivert "Find my iPhone/iPad/iPod" for produktet som er sendt til verksted.

  Vennligst gi beskjed til butikken/forhandleren der du innleverte produktet om at "Find my iPhone/iPad/iPod" er deaktivert, slik at servicen kan fortsette.

  Takk!
Loc: WE

Umbraco CMS fra MarkedsPartner